Investigator Initiated Trials - KNOW HOW on-line course

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 02.12.2016 12:00

zakończona

Opis wydarzenia

Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu szkoleń i wykładów poświęconych badaniom naukowym pt. „Badania inicjowane przez naukowców – KNOW HOW (Investigator Initiated Trials)” realizowanych w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego WL UJCM.
Cykl spotkań, realizowany w otwartej formule, ma za zadanie stworzyć społeczność praktyków zogniskowaną wokół tematyki projektów naukowych prowadzonych i inicjowanych przez naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, w tym badań translacyjnych, klinicznych i wdrożeniowych.
Celem spotkań jest wykorzystanie istniejącego potencjału naukowo-badawczego do zwiększenia liczby wieloośrodkowych, międzynarodowych projektów naukowych inicjowanych i koordynowanych przez badaczy.
W ramach działania zaplanowano 12 spotkań tematycznych realizowanych w formie webinarów on-line. Udział w kursie jest bezpłatny.

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 16.09.2016 12:00
Zakończenie: 02.12.2016 15:00

Kurs on-line / webinarium

Strona rejestracji:
https://knowhow.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej UJCM
momt@uj.edu.pl
+48 12 424 81 33